Ohlédnutí za farní poutí

V  rámci pouti bílovicko–babické farnosti jsme se vydali, skupinka asi 40ti poutníků, druhý květnový víkend na třídenní pouť do středních Čech. Navštívili jsme krásná neobyčejná místa naší země, sahající ke křesťanským kořenům naší země.

Ve čtvrtek dopoledne jsme dorazili do města Mělník abychom navštívili mělnický zámek, nyní patřící Jiřímu z Lobkowicz. Absolvovali jsme prohlídku krásných interiérů, měli jsme možnost prohlédnout si například jednu z největších sbírek map středověkých měst, sbírku parohů, barokní obrazy Karla Škréty, rytířské výzbroje a mnoho dalšího včetně klasicistního nábytku. Na mělnickém zámku jsme také ochutnali vína z lobkowiczských vinic, zvláště pak z vinic sv. Ludmily. Plni nových vjemů jsme vpodvečer dorazili na místo našeho ubytování – do velmi pěkného centra Mariapoli v pražské Vinoři, kde jsme také oslavili mši svatou. Lidé zde byli velmi příjemní a vstřícní.

Druhý den, v pátek, jsme navštívili Starou Boleslav, město kde byl zavražděn patron naší země, český kníže, sv. Václav. Nechali jsme se velmi příjemnou paní vnést do historie kostela sv. Václava (postaveném na místě někdejší rotundy sv. Kosmy a Damiána), před jejímž vstupem sv. Václav vydechl naposledy. Měli jsme dokonce možnost navštívit i dodnes zachovanou rotundu s románskými freskami poblíž kostela sv. Václava a poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie, kde je uchováno původní Palladium, které bylo vystaveno pro naši skupinu. Po vydatném obědě naše cesta pokračovala do Benátek nad Jizerou. Na zámku v Benátkách sídlí muzeum se zajímavou naučnou expozicí. Každý si zde přišel na své, obzvláště děti, které si mohly vyzkoušet rytířskou výzbroj, sestavit stavebnici Merkur, okovat koně, nebo si  zabubnovat na pochodový buben, pocházející z třicetileté leté války. Jelikož na zámku působili astronomové Tycho Brahe a Jan Kepler, muzeum se pyšní i astronomickými pomůckami, interaktivními modely a mapami oblohy.

Poslední den našeho putování, v sobotu, jsme navštívili kláštěr na Sázavě, působiště sv. Prokopa. Prohlédli jsme si zahradu areálu, gotickou kapli Panny Marie s malbami ze života Matky Boží, spoustu středověkých rukopisů, kostel sv. Prokopa s Milostným obrazem sv. Prokopa, rajskou zahradu a mnoho dalšího. Poté jsme se vydali do překrásně zrekonstruovaného kostela sv. Jakuba v Rovné, kde jsme naši pouť symbolicky zakončili mší svatou. Genius loci tohoto kostelíka umocnilo naši radost z prožitků milostí, které jsme od Pána obdrželi.

Chci touto cestou ještě jednou poděkovat  Lence za vynikající a jistě náročnou přípravu celé akce, otci Jaroslavovi za duchovní doprovázení a všem ostatním, se kterými jsme se mohli poznat a rozšířit si tak okruh úžasných lidí.

(Anna Š. a Irena L.)

Nechat vzkaz

*