Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila se v neděli 5. května 2019 uskutečnilo za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril.
Otec arcibiskup ve své promluvě propojil velikonoční události s odkazem svatých Cyrila a Metoděje, ale hlavně celé poselství přenesl do našeho dnešního života. „Jak důležité jsou naše vzájemné vztahy, a některé jsou mrtvé. A vzkříšení má přijít právě tam. A do toho se nám přirozeně nechce,“ ohlíží se za pronesenými slovy jedna z účastnic.
V závěru mše sv. zazněla celá řada poděkování za realizaci tohoto výjimečného díla.

 
Počasí nebylo zrovna příznivé a chladno a mírný deštík nás udržovaly do posledních chvil v nejistotě, kde se bude následná oslava odehrávat. Ono se ale těžko modlí za krásné teplé a slunečné počasí, když se celá země modlí za více deště a dostatek vláhy. Díky velkému úsilí mnohých vše bylo včas připraveno a tak se i přátelské posezení na farní zahradě mohlo uskutečnit podle plánu. Nechybělo samozřejmě ani bohaté občerstvení. Odpolední program se ale přece jenom z velké části přesunul do vnitřních prostor a chladné počasí si vyžádalo i časovou úpravu programu. V kostele se uskutečnila májová pobožnost se svátostným požehnáním. Přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví byla velmi zajímavá a nesmírně poutavá. Zavítal mezi nás také otec Jaroslav Filka a představil novou knihu Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou. A samozřejmě byl pak brzy obklopen mnohými farníky, protože ho poslední dobou nevídáme tak řčasto, jak bychom rádi. Doc. Vepřek pak vedl v klubovně písařskou dílnu, při které si děti mohli vyzkoušet psaní husím brkem a inkoustem. A co jiného než hlaholici. A tuto možnost využili i mnozí dospělí. Mezitím začala hrát cimbálová muzika, zpívalo se, povídalo a popíjelo…

Hezký a požehnaný den. Snad se líbil i vám. Otevírá se tak nová kapitola dějin bílovického kostela. Ať přivede k porozumění radostné zprávy o Ježíši Kristu co nejvíce lidí tak, jak o to usiloval svatý Cyril, který stál u zrodu prvního slovanského písma.

Fotogalerii můžete navštívit zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3a7d026e-6e14-4511-af6a-53e78d1d4acc

 

 

Nechat vzkaz

*