Připomínky stoletého výročí

Rok 2018 se nese v celé naší zemi ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československa. V neděli 28. října 2018, přesně sto let po vyhlášení samostatného státu, jsme si připoměli tuto událost i v našem kostele při mši sv. Děkovali jsme za získanou svobodu a za naši vlast, modlili jsme se za ty, kdo mají zodpovědnost za vedení naší země a v závěru bohoslužby jsme zpívali československou hymnu. V promluvě otec Pavel připomněl také bolesti a oběti první světové války, ze kterých se zrodila naše nezávislost. Na toto téma navázal i o dva týdny později při připomínce sta let od konce války. Vyzdvihl to, že mír není samozřejmost, ale dar, za který máme být vděčni. Při vzpomínkovém setkání u památníku obětem války na ostrůvku 11. listopadu odpoledne jsme si opět uvědomili, že všechno velké je často vykoupeno oběťmi těch, kdo nemyslí jen na sebe. Snad se dokážeme trvale poučit z odkazu obou velkých válek minulého století a nedopustíme, aby se podobná hrůza pod jakoukoliv záminkou kdykoliv v budoucnu mohla opakovat.

Nechat vzkaz

*