Listopad 2016 – kalendář akcí ve farnosti

 

 • Čtvrtek 3. listopadu 2016: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 4. listopadu 2016: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Sobota 5. listopadu 2016: Středisková drakiáda (skaut) – v 9:30 hod.;
 • Sobota 5. listopadu 2016: Drakiáda – pořádá SDH Bílovice n. Svit. – v 9:30 hod.;
 • Středa 9. listopadu 2016: Lampionový svatomartinský průvod – pořádá RC Žirafa;
 • Pátek 11. listopadu 2016: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Víkend 11. – 13. listopadu 2016: Tuňáci – víkendovka na srubu (skaut);
 • Pátek – sobota 11. – 12. listopadu: Víkendová duchovní obnova – Věřit, doufat, milovat – s P. Antonínem Brychtou – na faře v Adamově. Téma bude čerpáno na základě knihy kardinála Josefa Ratzingera Věřit, doufat, milovat.

obnova

 • Sobota 12. listopadu 2016: Sobotní tvořivé i hravé odpoledne – v 16 hodin. Zveme všechny děti – školkové i školní. Program ve farní herně (na faře nad klubovnou) začne pohádkou, která by nás měla naladit již adventně, a po ní budeme společnými silami tvořit velký obraz města Betlém. Váš výtvor bude pověšen na nástěnku v kostele, aby na něm všechny děti mohly dotvářet během adventní doby krajinu, která bude růst a krásnět plněním vašich úkolů při přípravě na Ježíškovi narozeniny. Jste srdečně na sobotní odpoledne zváni. Kdo nechce být bosky, vemte si přezůvky, jinak není nic potřeba. Těší se na vás Lenka, Hanka a Monika.
 • Sobota 12. listopadu 2016: Martinská husa – skvělý večer s cimbálkou (začínáme v 19 hod), tombolou, spoustou martinského vína a letos se možná i něco málo tanečního naučíme! – zve Živá tradice pro Bílovice;

Martinska husa 2016

 • Neděle 13. listopadu 2016: Volby do farní rady – 1. kolo;
 • Pondělí 14. listopadu 2016: Slavnostní předání vánočního stromu – od 16 do 17 hod. u Myslivny Lišky Bystroušky;
 • Čtvrtek 17. listopadu 2016: dopolední brigáda na farní zahradě a u kostela – od 9 hod. – hrabání listí. Přijďte a kdo máte, přineste vlastní hrábě.
 • Čtvrtek 17. listopadu 2016: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Víkend 18. – 20. listopadu 2016: Konference o evangelizaci (Zlín) – Konference je určena všem, kteří chtějí být i v dnešní době svědky víry a přibližovat sebe i druhé více k Ježíši. Program, který se uskuteční ve zlínském kongresovém centru, nabídne možnosti, jak může poslání Ježíšových učedníků naplňovat každý z nás v prostředí, ve kterém žijeme. Čekají nás zajímavá svědectví i sdílení zkušeností ze zahraničí. Mezi přednášejícími budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondrej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další. Součástí programu bude prezentace systému farních evangelizačních buněk, kurzů Alfa a představení dalších evangelizačních metod a aktivit. Mši svatou bude v sobotu sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Spolupořadatelem konference je Komunita Blahoslavenství. Přihlásit se můžete zde: https://prihlaska.duchovniobnova.cz/konference-o-evangelizaci-zlin-2016
 • Sobota 19. listopadu 2016: benefiční koncert pro Hospic sv. Anežky – v 15 hod. v koncertním sále HF JAMU na Komenského náměstí v Brně;
 • Neděle 20. listopadu 2016 (Slavnost Ježíše Krista Krále): při mši svaté v 9:00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou  zazní Truvérská mše Petra Ebena pro sbor, kytary, kontrabas a flétny;
 • Neděle 20. listopadu 2016: Volby do farní rady – vyhlášení výsledků 1. kola;
 • Pátek 25. listopadu 2016: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno,
 • Sobota 26. listopadu 2016: Farní den v Adamově;

Farní den 2016

 • Sobota 26. listopadu 2016: Adventní věnce – v kulturním sále Obecní hospody – od 9 hod.;

Adventní_věnce_26.11.2016

 • Sobota 26. listopadu 2016: O vnitřní a vnější kráse – duchovní obnovu s jáhnem a známým kadeřníkem Janem Špilarem, od 9 hod. v kině Scala v Brně – pořádá Nadace Credo;
 • Sobota 26. listopadu 2016: Být mužem a křesťanem v dnešní době – duchovní obnova pro muže ve Slavkově (Dům Svaté Rodiny) – od 9 do 17 hod. – vede P. Pavel Kafka.
 • Neděle 27. listopadu 2016: 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců;
 • Neděle 27. listopadu 2016: Volby do farní rady – 2. kolo;
 • Neděle 27. listopadu 2016: Farní kavárna – po mši sv.

 

Události v dalších měsících najdete v Kalendáři událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 8:40 hod. a poté po mši sv.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Pozvěte své příbuzné a známé už teď na další kurz, který začíná v lednu 2017. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

 

Nechat vzkaz

*