Ohlášky z neděle 6. listopadu 2016

Ohlášky z neděle 6. listopadu 2016 (32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

6.11. Ne          32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na energie
Bílovice           9.00     mše svatá – za † manžela Miroslava
Adamov          10.45   mše svatá
Bílovice           14.30   pobožnost na hřbitově
Bílovice           20.00   adorace + zpovídání

7.11. Po
Adamov          8.00    revize zabezpečení; školení policií; jednání na obecním úřadě v Adamově
Brno                15.30   vstupy do škol

8.9. Út
Adamov          9.30     jednání s památkáři v Adamově
Adamov          17.00   mše svatá na Ptačině + dušičková pobožnost na hřbitově
Bílovice           19.00  manželské večery

9.11. St           Posvěcení lateránské baziliky
návštěva u sester boromejek v Řepích
Brno                19.00   mše za uzdravení Martínka Goliáše v řeckokatolickém kostele svatého Josefa na Josefské ulici

10.11. Čt         sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Brno                9.00     děkanská rekolekce
Bílovice           17.30   mše svatá – za naše farnosti

11.11. Pá        sv. Martina, biskupa
Adamov          16.00   víkendová duchovní obnova s o. Antonínem Brychtou
Bílovice           17.30   mše svatá –    na poděkování za 70 let života rodiny v Bílovicích a za všechny předešlé generace
Bílovice           18.15   mládežníci

12.11. So        sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Adamov          8.00     víkendová duchovní obnova s o. Antonínem Brychtou
Znojmo           10.00   uzavření Svaté brány ve Znojmě
Bílovice           16.00   setkání pro děti v herně nad klubovnou

13.11. Ne        33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – volby do farní rady
Bílovice           9.00     mše svatá – za † rodiče Cívkovy a živou a † rodinu
Adamov          10.45   mše svatá
Bílovice           20.00   adorace
 
Modlitba za zemřelé – od 25. 10. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. (tři obvyklé podmínky – sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)
Setkání pro děti – v sobotu 12. 11. v 16 hodin bude setkání pro školní i předškolní děti v herně nad klubovnou. Přijďte všichni, kdo chcete pomoct a podílet se na adventní nástěnce pro děti. Sami si vytvoříte město Betlém, abyste v adventní době mohli s větší radostí plnit úkoly a doplňovat svůj obraz. Nosit si nic nemusíte, možná bude i pohádka.

Víkendová duchovní obnova – Věřit, doufat, milovat – s P. Antonínem Brychtou – na faře v Adamově. Termín pátek 11.11. – sobota 12. 11. 2016. Téma bude čerpáno na základě knihy kardinála Josefa Ratzingera Věřit, doufat, milovat.

Farní kavárny – v předsíni kostela je opět rozpis na farní kavárny, prosíme o zapsání organizátorů farních kaváren na jednotlivé termíny. Kavárny: 20. listopad, 18. prosinec, 8. leden, 12. únor, 12. březen, 9. duben, 14. květen, 11. červen.

Volby do farní rady – první kolo proběhne v neděli 13. 11., výsledky budou oznámeny o týden později, druhé kolo pak 27. listopadu. V prvním kole lze na každý lístek napsat 5 jmen. Kdo bude mít minimálně dva hlasy, postupuje do druhého kola. Kandidaturu lze odmítnout. Hlasovat můžou a také voleni můžou být všichni, kterým v den voleb bylo minimálně 15 let. Kandidáti nemusí mít bydliště na území farnosti, podstatné je, aby se podíleli na životu farnosti. Další podrobnosti na nástěnce v kostele.

Kurz ALFA – další kurz Alfa připravujeme od ledna 2017. Je to příležitost lidem kolem nás nabídnout možnost společného hledání odpovědí na důležité otázky o smyslu života, o Bohu, o křesťanství, o tom, čemu vlastně my křesťané věříme. Jedenáct večerů začínajících skvělou večeří, po které následuje přednáška na téma večera a po zákusku a kávě diskusní skupinky. Přihlášky jsou v předsíni kostela. Pozvěte své příbuzné a přátele. Pokud se chcete zapojit do přípravy kurzu, nabídněte svou pomoc na kontaktech na pozvánkách. Prosíme o podporu kurzu modlitbou.

obnova Farní den 2016Alfa_Bilovice_2017_QR

Nechat vzkaz

*