Ohlášky z neděle 23. října 2016

Ohlášky z neděle 23. října 2016 (30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

23.10. Ne        30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – misijní neděle
Bílovice           9.00     mše svatá – za Věru a Arnošta Huňařovy a DvO
křest Simona Okáčová – 23.10.2016
Adamov          10.45   mše svatá
Bílovice           20.00   adorace

24.10. Po        Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

25.9. Út
Adamov          17.30   mše svatá
Bílovice           manželské večery

26.10. St
Bílovice           17.30   mše svatá – za farnost

27.10. Čt
X. celostátní katechetický kongres 27. – 29. 10. 2016 v Třešti

28.10. Pá        Sv. Šimona a Judy, apoštolů
X. celostátní katechetický kongres 27. – 29. 10. 2016 v Třešti

29.10. So        Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 
                        14.00   pohřeb pana Jindřicha Vespalce
X. celostátní katechetický kongres 27. – 29. 10. 2016 v Třešti

 
30.10. Ne        31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ farní kavárna – P. Tomáš Šíma
Bílovice           9.00     mše svatá – za † Janu Stloukalovou a živou a † rodinu
Adamov          10.45   mše svatá
Bílovice           20.00   adorace
                přebírání čestného občanství města Olešnice

 

Dekret Apoštolské Penitenciárie – Apoštolská penitenciárie vydala na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do  8. 11.

Modlitba za zemřelé – od 25. 10. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. (tři obvyklé podmínky – sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)

Konec letního času – v noci ze soboty 29.10. na neděli 30.10. končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou hodiny na druhou hodin středoevropského času.

 

31.10. Po        Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

1.11. Út           VŠECH SVATÝCH
Adamov          16.00   mše svatá
Bílovice           17.30   mše svatá – za † rodinu Krchňákovu a Farsovu
Bílovice           18.15   příprava snoubenců
Bílovice                       manželské večery

2.11. St           VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Adamov          16.00   mše svatá + pobožnost na starém hřbitově
Bílovice           17.30   mše svatá
– za † Marii Maláškovu a živou a † rodinu Maláškovu

3.11. Čt           Sv. Martina de Porres, řeholníka
Bílovice           19:00   Večer s Biblí (klubovna)

4.11. Pá          Sv. Karla Boromejského, biskupa             – první pátek
Adamov          16.00   mše svatá
Bílovice           17.30   mše svatá – za farnost
Bílovice           18.15   mládežníci
Bílovice           20.00   modlitba zpěvem – adorace

5.11. So                                                                                 – první sobota
Bílovice           7.00     mše svatá – za † kněze a biskupy naší diecéze
 
6.11. Ne          32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na energie
Bílovice           9.00     mše svatá – za † manžela Miroslava
Adamov          10.45   mše svatá
Bílovice           14.30   pobožnost na hřbitově
Bílovice           20.00   adorace

Nechat vzkaz

*