Moravsko-slezská křesťanská akademie v Bílovicích

V loňském roce byla v Bílovicích založena regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie. MSKA je fórem pro aktivní a kritické lidi, kteří se nespokojí s pasivním přijímáním věcí, fórem pro duchovní výměnu názorů, kde se otevírají a diskutují aktuální otázky vědecké, náboženské, kulturní a politické. Svoji činnost provozuje zejména prostřednictvím poboček, kterých je na Moravě a ve Slezsku kolem dvaceti. Úzce spolupracuje se sesterskou organizací – Českou křesťanskou akademií, v jejímž čele stojí Tomáš Halík.
V „akademickém“ roce 2015/16 uspořádala bílovická pobočka MSKA čtyři přednášky. Kněz, biolog a vysokoškolský učitel etiky Marek Orko Vácha hovořil dne 2. října 2015 o vztahu Křesťanství a ochrany přírody s důrazem na encykliku papeže Františka Laudato si. Onkolog a paliativní lékař Ondřej Sláma promluvil dne 27. listopadu o nelehkém, avšak „životně“ závažném tématu: o  umírání. Snažil se přítomným dát možnost nahlédnout do typických lidských osudů umírajících lidí v dnešní době v naší zemi. Upozorňoval na nedostatečnou komunikaci ze strany lékařů a velmi srozumitelně mluvil o péči o umírající v hospicích, nemocnicích i v domácím prostředí. Dne 5. února nás navštívil letohradský farář Václav Vacek a promluvil na téma Eucharistie – Večeře Páně. S velkým zaujetím všechny přítomné vtáhl do slavení mše svaté a v následující přednášce jen rozvíjel a dotvářel celý obraz slavení eucharistie jako svatební hostiny. Poslední hostem byla paní Věra Sosnarová, která byla v roce 1945 ve svých čtrnácti letech, spolu se svojí matkou ruskou emigrantkou, odvlečena do sovětského gulagu, odkud se mohla vrátit do Československa až po devatenácti letech.
Třebaže jsme původně plánovali konání přednášek ve farním sálu, museli jsme většinu z nich pro velký zájem veřejnosti přesunout do kostela, který díky vytápění a zázemí umožňuje bezproblémové konání i takovýchto akcí.
V roce 2016/17 chceme rovněž uspořádat čtyři až pět přednášek, v jednání je diskuse o vztahu víry a vědy, večer o čihošťském mučedníkovi P. Josefu Toufarovi či návštěva přední české biblistky Mirei Ryškové. Konkrétní témata a termíny budou včas vyvěšeny na plakátcích a na farním webu. Vstupné je vždy dobrovolné.
Nejbližší akcí bude přednáška biskupa Václava Malého o uprchlické krizi a vztahu křesťanství a islámu, která se bude konat ve středu 19. října v kostele. Před přednáškou bude biskup Malý sloužit a kázat při mši sv.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Jan Lata, předseda regionální pobočky MSKA v Bílovicích nad Svitavou

(příspěvek do Zpravodaje 2/2016)

Nechat vzkaz

*