Obnovení bohoslužeb se blíží

V neděli na závěr mše otec Pavel zmínil Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Připomenul, že tato omezení postihují všechny ty události, tak jak jsme je měli prožívat. Katechumeny, prvokomunikanty a nakonec i biřmovance. „A tak co se týká těch nedělních bohoslužeb, tak pravděpodobně do toho 8. června by byly bohoslužby pro Bílovice a Adamov přenášeny tak jako doposud. A s tím, že se ještě uvidí, jak vyřešit ten omezený počet osob. Těch patnácti, třiceti či padesáti osob, když jsme zde při sčítání v kostele měli 200 lidí, v Adamově 111 lidí.

Upozornil také na další dokumenty, které jsou dostupné na internetu a také vytištěné na vývěsce kostela. Zvlášť pak zmínil inspirující text papeže Františka, kde mluví o „plánu na vzkříšení“ světa po koronavirové nákaze.

Otec Pavel v neděli po mši sv. od 11 hod. do 12 hod. zůstává v kostele pro ty, kdo mají možnost (za zachování zavedených omezení) přijít do kostela a přijmout eucharistického Krista.

Kostel bývá otevřen vlastně každý den od rána do večera. Takže máte možnost přijít a pomodlit se třeba Korunku k Božímu milosrdenství, nebo zde zůstat chvíli v tichosti.

Nakonec i ten Tomáš, který byl nějak vyloučen z toho společenství, tak Kristus pro něj přišel a on znovu zažívá tu radost, kterou to společenství nese v sobě. Už vidíme blížící se konec těch omezení. Ať i v nás roste ta touha prožívat společenství a zakoušet Krista eucharistického. Ať dokážeme pamatovat jeden na druhého a jsme potom připraveni na všechno to, co nás čeká a co vyplývá ze setkání s Pánem.

 

Nechat vzkaz

*