Postní doba

Vstoupili jsme do postní doby. Důležitý čas k zamyšlení a osobnímu obrácení. Obrátit se k Bohu. Odvrátit se od zlého. Odvrátit se od toho, co nás od Boha odvádí. Udělat všechno pro to, abych Bohu porozumněl. Abych se s ním nemíjel. Jak jsme si jistí tím, že Bůh má radost z toho, co děláme? Jak máme poskládané životní hodnoty? Co je důležité? Jsem schopný vidět potřeby druhých? Vidím Ježíše v těch, kdo potřebují mou pomoc?

V pátek a v neděli se můžeme setkávat při pobožnosti křížové cesty. Často se o ni starají děti.

Děti a spolu s nimi i my dospělí se můžeme v této postní době nechat každý týden oslovit a povzbudit drobnými úkoly, kterými můžeme prohlubovat Ježíšovo učení z nedělního evangelia. Pomyslně pak vystupujeme na horu za Ježíšem. Děti pak doplňují obrázek s ježíšem symbolickými postavičkami těch, kdo Ježíši naslouchají.

Ať jsme čím dál víc pozornější v naslouchání Ježíši.

Nechat vzkaz

*