Beseda s Annou Šabatovou

Ve středu 20. listopadu jsme se ve farním sále mohli zúčastnit besedy s Annou Šabatovou, dnešní ombudsmankou, v době totality však jednou z výrazných postav tehdejšího disentu. A tak vzpomínky i názory, které jsme si při setkání mohli poslechnout, byly ideální příležitostí k připomenutí si 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Anna Šabatová na úvod nabídla pohled na činnost Charty 77 a na období, ve kterém vznikla. Zmínila také zásady, kterými se po celou dobu řídila, vyprávění pak samozřejmě bylo propojené se jmény významných osobností, na které tvrdě dopodala ruka režimu. Mluvila také o ženách v disentu, které rozhodně nezůstávaly v ústraní. Z dnešního pohledu i z názvu zvoleného pro tuto besedu by se mohlo zdát, že úloha či postavení žen v disentu bylo v určitém směru výjimečné. Samotná Anna Šabatová však hned v úvodu podtrhla, že v té době tak nikdo z nich neuvažoval. Nejsilnějšími momenty z vyprávění byly asi chvíle, kdy popisovala velmi osobní prožitky, ať už se týkaly obav o vězněného manžela Petra Uhla, v určité době strach o vlastní děti nebo i to, jak děti prožívali život pod neustálým dozorem nad rodinou, s permanentní šikanou, a nakolik to ovlivnilo jejich život v dospělosti.

Anna Šabatová pak reagovala na řadu dotazů z publika. Mezi přítomnými byly zastoupeny snad všechny generace. Děkujeme místní MSKA za možnost setkat se s touto výjimečnou a statečnou ženou, zvlášť pak v těchto dnech.

Nechat vzkaz

*