Adorační den

První listopadová neděle je adoračním dnem naší farnosti. Kontinuální adorace navázala hned na ranní mši svatou. Během dne pak mohli farníci přicházet do kostela a zůstat v pokoře před Nejsvětější Svátostí. Ve stejný den se konala i pobožnost na hřbitově jako připomínka svátku všech věrných zesnulých. Dušičkový čas nás vede nejen k návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé, ale také dává příležitost k zamyšlení, nakolik jsem já sám připraven na setkání s Pánem. A adorace je nádhernou možností přistoupit před Pána a v tichosti se nechat oslovit.

Ten letošní adorační den měl u nás ještě tu zvláštnost, že v rámci semináře Život v Duchu se konala bohoslužba pokání a smíření. Nejen že jsme mohli setrvat v blízkosti Pána, před Eucharistií, ale také přijmout svátost smíření. Životní zpověď a přímluvná modlitba. Dvojice přímluvců nám v tomto čase pomohli svěřit různá zranění a bolesti, potřeby a touhy, Pánu Ježíši. Byl to požehnaný den. Požehnaný večer. Pro mnohé první zkušenost s přímluvnou modlitbou. Dobrý čas v Boží blízkosti, dobrý krok k větší a plné důvěře Pánu.

Nechat vzkaz

*