V Bílovicích začala obnova Život v Duchu

Ve čtvrtek 10. října jsme zahájili osmitýdenní seminář „Život v Duchu“. Jsme moc rádi, že ho můžeme mít tady u nás v Bílovicích. Přihlásilo se třicet zájemců v opravdu velkém věkovém rozpětí. Každý večer má své téma. Začínáme chválami a modlitbou. Promluvu obohacenou o celou řadu svědectví a výstižných příměrů má připravenou Petr Beneš. Druhou část večera tvoří skupinky, v naší situaci je jich pět. Pokud nespěcháme, většina z nás se na závěr sejde na půlhodinku v kostele na adoraci.

Témata nás postupně vedou k ujištění, že Bůh mě miluje, je mým zachráncem, osvobozuje, dává mi plnou svobodu, rozhoduji se s plným vědomím odevzdat mu celý svůj život, aby se stal Pánem mého života, přijímám povolání stát se jeho učedníkem, toužím růst ve víře a být naplněn Duchem svatým. Ten pak přichází a bohatě obdarovává, včleňuje mě do Těla Kristova a dává mi schopnost přinášet ovoce.

Nejde jen o těch osm večerů, spíš osm týdnů. Každý den si najít chvíli, symbolickou patnáctiminutovku, kdy jsem jen s Bohem. Před ním, s ním, naslouchám. Mluv ke mně. S Biblí v ruce, slova pro mě, pro tento den. Chci Tě chválit, Pane.

Celou obnovu zakončíme 19. prosince. Zatím krůček za krůčkem jdeme od jednoho večera k druhému.

Nechat vzkaz

*