Listopadové setkání farní rady

Farní rada se setkala ve čtvrtek 22. listopadu 2018 za plné účasti všech členů. V úvodu byla řeč o nutných opravách kostela a možných už dřívě zmíněných investičních záměrech a spolu s Ing. Liborem Kubíčkem, technikem stavebních investic Biskupství brněnského, jsme diskutovali případné možnosti realizace a financování.

Mluvili jsme také o časovém rámci dokončení celého projektu nových unikátních dvěří kostela odkazujících na cyrilometodějskou tradici. Stranou nezůstaly ani plány vztahující se k dřívě zmíněným vitrážím od akademického malíře B. Matala, neodmyslitelně spjatého s Bílovicemi. Seznámili jsme se s realizovanými i plánovanými změnami vybavení fary. Velkou část porady tvořil souhrn příspěvků plánovaných pastoračních či evangelizačních aktivit. Zvlášť byl zmíněn kurz Alfa, který budeme pořádat v Bílovicích už popáté. Začíná 17. ledna. Hlavní událostí v lednu bude jako obvykle Tříkrálová sbírka. z mnohých dalších stojí za zmínku připravovaná farní pouť, tedy spíše dvě, tradiční v květnu a pak velká zahraniční na podzim, po stopách Sedmipočetníků do Makedonie a Albánie.

Pokud se zajímáte o podrobnosti, neváhejte se zeptat kteréhokoliv ze členů farní rady.

Nechat vzkaz

*