Adorační den farnosti

První neděle v listopadu je tradičně adoračním dnem naší farnosti. Adorační dny mají v brněnské diecézi tradici z počátku dvacátého století. Tuto tradici po revoluci obnovil současný brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Každá farnost diecéze má svůj den, ve kterém je v kostele příležitost k modlitbě před Nejsvětější Svátostí. V tomto roce adorační den v Bílovicích připadl na neděli 4. listopadu. Asi ještě potrvá pár let, než si tento den mezi farníky získá takovou oblibu, aby nebyl problém naplnit hodinový harmonogram pro tuto službu.

Nechat vzkaz

*