Nové dveře – starý nápis

O nových dveřích v našem kostele a celém záměru napsal P. Pavel Lazárek příspěvek uveřejněný pod názvem „Nové dveře – starý nápis, oprava vstupu do kostela“  v prosincovém Bílovickém zpravodaji (č. 4/2017). Tento příspěvek přinášíme i zde.

Rád bych prostřednictvím obecního zpravodaje poděkoval občanům za přispění k obnově památky bílovického kostela. Prostřednictvím získané dotace jsme mohli realizovat opravu dvou vstupních dveří kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dveře byly za léta značně poškozené, zejména ve spodní části bylo již bylo dřevo úplně degradované. Nové dveře jsou vyrobeny z dubu, zatepleny a opatřeny řezbou, která se vztahuje k patronům kostela sv. Cyrilu a Metodějovi, k jejich činnosti a dílu. Na právě dokončovaných bočních dveřích je text vztahující se ke SLOVU: Na počátku bylo Slovo (Iskonibě slovo).

Na dalších je jméno svatého Cyrila, autora nejstaršího písma hlaholice. Pokud se podaří příští rok navázat opravou hlavních dveří, vznikne cyklus nejstarších dochovaných textů, jmen a vyobrazení celé hlaholice. Jednalo by se o ojedinělé vyobrazení hlaholice na velkých dveřích chrámu (255×340 cm), které zatím na Moravě nikde zpodobněno není.
Děkuji jménem farnosti občanům i zastupitelům za pomoc při obnově naší památky.

Pavel Lazárek, farář

(na obrázku: Na počátku bylo Slovo (Iskoni bě slovo). Hvězdičky jako dělítko – podle Kyjevských listů.)

 

 

Nechat vzkaz

*