Farní pouť 2016

Ve dnech 6. – 8. května 2016 se opět po roce konala farní pouť.

Letos byl hlavním místem návštěvy klášter Králíky na pomezí Jeseníků a Orlických hor, resp. oblast severní hranice Moravy a Pardubického kraje s Polskem, tedy bývalé Sudety, kde i dnes můžeme vidět následky odsunu původních obyvatel.

Farníci se vzorně dostavili k autobusu ve stanovenou hodinu a vyrazili jsme na první místo – rokokový zámeček v Nových Hradech u Litomyšle. Zámkem nás provázel pan Kučera, majitel zámku.  Jeho výklad byl plný jeho postřehů a osobních zkušeností , které učinily výklad nezapomenutelným zážitkem. Dalším místem prvního dne pouti byly Králíky – prohlídka kláštera, mše svatá, ubytování a večeře. Bohužel pan řidič dovezl všechny přítomné poutníky nejdřív do úplně jiných Králík, takže se nám cestování autobusem trošku protáhlo. Nakonec jsme do těch „správných“ Králík přece jen šťastně dorazili a nakonec jsme celý program absolvovali, včetně prohlídky kláštera. Klášter je známý tím, že v 50-tých až 60-tých letech minulého století sloužil jako internační klášter pro duchovní, později v něm působily sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie a po sametové revoluci byl předán zpět  řádu redemptoristů, kteří jej ale z personálních důvodů museli opustit a nyní je ve správě královehradecké diecéze s duchovním správcem. (Více na www.klasterkraliky.cz.)

Druhý den jsme vyrazili do kláštera v Broumově, který patří benediktýnům, ale v současné době zde žádného mnicha neuvidíte. Je pod správou agentury, která se stará o prohlídky a provoz kláštera. V tomto klášteře jsme mohli shlédnout kopii Turínského plátna, které našel v klášterním kostele v roce 1999 jeho správce, když se připravovala instalace věčného světla. Více informací o klášteře se můžete dovědět na stránkách www.klasterbroumov.cz. Původně jsme měli v Broumově v dřevěném kostelíku mít mši svatou, ale ta se nakonec konala v jiném kostele, v Neratově. Mše byla velkým zážitkem, neboť obnovovaný neratovský kostel má, stejně jako celá vesnice, velmi pohnutou historii. Díky nadšení Sdružení Neratov a jejich příznivců se toto po 2. světové válce vybydlené místo stává opět živým. Možná za to může i zázračný pramen vyvěrající přímo u kostela J. Více se můžete dovědět na www.neratov.cz.

Poslední den naší pouti jsme navštívili zámek a papírnu ve Velkých Losinách, které jsou proslavené tzv. čarodějnickými procesy, především díky filmu Kladivo na čarodějnice od Otakara Vávry. Ruční papírna je jedinou funkční papírnou tohoto druhu v České republice. Více na www.velkelosiny.cz. Jako poslední „bonbónek“ nám zajistila skvělá organizátorka Lenka Koudelková mši svatou v dřevěném kostelíku Sv. Michaela v Maršíkově poblíž Velkých Losin. Tímto duchovním zážitkem se pouť přiblížila závěru.

Cesta zpět již proběhla bez problémů za asistence zkušených navigátorů a tak všichni dorazili plni zážitků v pořádku do našich domovů.

Za přípravu a realizaci letošní farní pouti bych chtěla jménem všech poděkovat Lence Koudelkové a našemu panu faráři Jaroslavu Filkovi.

Fotografie z pouti si můžete prohlédnout zde.

(Marta Holánková)

P1160969

Nechat vzkaz

*