Přijď, Duchu svatý!

V neděli 15. května 2016 jsme při mši sv. oslavili Slavnost Seslání Ducha svatého. Na tento den jsme se připravovali desetidenní Svatodušní novénou, kterou připravili Řezníčkovi. Od pátku 6. května jsme se pravidelně scházeli večer v kostele sv. Cyrila a Metoděje modlitbou a zpěvem jsme otevírali svá srdce Utěšiteli, který nás uvede do veškeré pravdy. Přijď, Duchu svatý!!!

Nechat vzkaz

*