Tři víkendy manželské obnovy

Dvanáct manželských párů si prošlo duchovní obnovou manželů, kterou pod názvem Láska a Pravda pořádá komunita Emmanuel. Tři víkendy v říjnu a listopadu nám nabídly přednáškyna témata dotýkající se našich partnerských vztahů, výchovy dětí, ale také našeho vztahu s milujícím Bohem, který do našeho manželství, do našich rodin a do všeho našeho konání vstupuje a pomáhá nám.

1. Bůh nás miluje jako manžele, svátost manželství.
2. Komunikace mezi manžely – slovní, tělesná a duchovní
3. Výchova dětí a život rodiny

Děkujeme za tuto službu. Za sdílení ve skupinkách. Za předání zkušeností. Za společnou modlitbu. Za čas na „rande“. Za možnost více se poznávat. Za požehnaný čas s Pánem.

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. (2Kor 9,8)

Nechat vzkaz

*