Listopad 2015 – kalendář akcí ve farnosti

 

 • Neděle 1. listopadu 2015: adorační den farnosti Bílovice – od 15 do 21 hod. adorace v bílovickém kostele a příležitost ke svátosti smíření;
 • Neděle 1. listopadu 2015: 14:30 hod. – dušičková pobožnost na hřbitově v Bílovicích;
 • Pátek 6. listopadu 2015: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Víkend 7. – 8. listopadu 2015: Láska a pravda (2/3) – duchovní obnova pro manžele – přihlašování do 18. září;
 • Čtvrtek 12. listopadu 2015: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 13. listopadu 2015: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Tomášků – společná modlitba (nejen) za kurzy Alfa;
 • Sobota 14. listopadu 2015 – duchovní obnova pro ženy ve Slavkově – P. Adam Rucki – Boží milosrdenství;
 • Neděle 15. listopadu 2015: přípravná setkání týmu kurzů Alfa (pro tým a rodiny) – na faře v Bílovicích v 15 hod. (změněno – původně víkendovka v Bukovině);
 • Sobota 21. listopadu 2015 – Vánoční rukodělky (skaut Makrely a Sardinky) – 8:30 – 12:00 hod. v klubovně;
 • Sobota 21. listopadu 2015 – duchovní obnova pro mládež  ve Slavkově – P. Milan Vavro – Společenství;
 • Neděle 22. listopadu 2015: Farní kavárna – po ranní mši sv. (změna – původně 15. 11.);
 • Neděle 22. listopadu 2015: Vánoční tvoření – dílničky – farní klubovna v Bílovicích, od 14 hod. – pro děti, maminky a babičky – pokusíme se vytvořit dáreček k Vánocům, přání, hvězdičku nebo zvoneček (vyrábění ze skleněných korálků, slámy, barevných papírů, příze atd.);
 • Pátek 27. listopadu 2015: Host ve farnosti – MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. – „O umírání (několik poznámek paliativního lékaře)“ – v 18:30 hod. v sále na faře v Bílovicích nad Svitavou;

slama_a4-page-001

 • Pátek 27. listopadu 2015: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – místo bude upřesněno;
 • Víkend 28. – 29. listopadu 2015: Láska a pravda (3/3) – duchovní obnova pro manžele – přihlašování do 18. září;
 • Sobota 28. listopadu 2015: Adventní věnce – tvořivá dílna pod vedením Kláry Říhové – pořádá Obec Bílovice nad Svitavou – v Sokolovně 9:00-11:30 hod.;
 • Sobota 28. listopadu 2015 – duchovní obnova pro muže  ve Slavkově – P. Jan Szkandera – Boží zbroj;
 • Neděle 29. listopadu 2015: Ekumenická modlitba se zpěvy Taizé – kostel v Brně na Křenové – v 19:45 hod.
 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 (ranní skupinka) a od 19.00 hod. (večerní skupinka) (dříve ve středu v 19 hod.) jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Další Kurz ALFA se bude konat po Novém roce 2016. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin. V Babicích se sbor na zkouškách domlouvá operativně podle potřeby.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

 

Nechat vzkaz

*