Začal advent, čas očekávání a příprav…

 

Skončil zase jeden církevní rok a nový začíná. Na první adventní neděli v úvodu mše sv. otec Jaroslav požehnal adventní věnce, nad kterými se budou naše rodiny scházet po celý advent při modlitbě. Jedna svíčka, pak dvě, tři… Světla přibývá, a my si si připomínáme, že Ježíšův příchod je blízko. Čekáme ho s otevřeným a upřímným srdcem. A těšíme se, stejně jako naše děti na Vánoce, Ježíškovy narozeniny.

V adventní době je vždy pro děti připravena adventní hra. Děti v naší farnosti mají možnost zapojit se do příprav na Ježíškovy narozeniny. Na nástěnkách v předsíni kostela jsou šedivé mraky, které můžou děti prozářit hvězdičkami (za účast na mši sv. a zpívání ve scholičce) a sněhovými vločkami (za splněné úkoly na každý týden). Každým takovým krokem nejen symbolicky oživují zamračenou oblohu nad Betlémem, ale také se snaží o proměnu svého vlastního jednání k dobrém, aby měli radost sami i Bůh.

Na Štědrý den v 15 hod. se pak děti sejdou v kostele při dětské mši sv., kdy společně vkládají Ježíška do jesliček. A Lenka určitě zase připraví nazapomenutelnou vánoční pohádku.

Nechat vzkaz

*