Prosinec 2015 – kalendář akcí ve farnosti

 • Pátek 4. prosince 2015: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích. Tentokrát navíc s možností přijmout Boží slovo pro sebe na celý rok 2016. Srdečně zvou Řezníčkovi.
 • Sobota 5. prosince dopoledne: Kdo můžete, přijďte v sobotu 5. prosince od 8:30 hod. pomoci s dokončením hrabání listí kolem bílovického kostela. V minulých dnech už někteří většinu udělali, přece jen ale ještě část zbývá. Pokud máte, přineste vlastní hrábě.
 • Neděle 6. prosince 2015: Mikulášské našeptávání – přijďte přivítat svatého Mikuláše v 16:15 hod. před bílovickým kostelem. Možná tušíte, že to zase nebude jen tak jednoduché. Ale pokud pomůžete, Mikuláš i se svým doprovodem přijde i k nám, a určitě ne s prázdnou… (děkujeme za dobrovolné příspěvky na dárky pro děti);

Mikulasske_naseptavani_2015_r

 • Čtvrtek 10. prosince 2015: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Komunita Sant‘ Egidio prosí o zapojení se do sbírky vánočních dárků pro lidi bez domova. Přispět lze hygienickými potřebami jako jsou mýdla, šampony, zubní pasty, zubní kartáčky aj. Na darované věci je v předsíni kostela v Bílovicích nad Svitavou umístěna krabice. Sbírka potrvá do 4. neděle adventní. Dárky budou zabaleny a předány lidem bez domova při vánočním obědě, který komunita každoročně pořádá v Brně.
 • Sobota 12. prosince 2015: Duchovní obnova pro ženy “V mých očích jsi drahá a vzácná“ (Iz 43,4) – Veronika Barátová – Sál Filharmonie v Brně;
 • Neděle 13. prosince 2015 (3. neděle adventní): Mše svatá z adventní neděle Gaudete k zahájení Svatého roku milosrdenství – mše sv. v růžové barvě z adventní neděle Gaudete k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi. Souběžně bude v brněnské katedrále probíhat bohoslužba s otevřením brány Milosrdenství.
 • Neděle 13. prosince 2015: Farní kavárna – po ranní mši sv. (tentokrát připravuje „Živá tradice pro Bílovice“;
 • Neděle 13. prosince 2015 (3. neděle adventní) – v 18 hod. v bílovickém kostele – MUSICA Bílovice zve na Adventní koncert – vystoupí mužský sbor APS Moravan Brno (sbormistryně Veronika Hromková), sopranistka Eva Štěrbová, hudební doprovod Dominik Trnka – klavír;Adventni koncert 2015
 • Neděle 13. prosince – neděle 20. prosince 2015: Katolická charita v Bílovicích jako tradičně každý rok i letos pořádá SBÍRKU VÁNOČNÍHO CUKROVÍ. Své příspěvky můžete nosit k paní Vozkové (Žižkova ul., vedle obchodního domu), ke Švejdům (Dobrovského n.) a nebo v neděli 20.12. po mši sv. do kostela (v 10 hod.). Děkujeme.
 • Neděle 6. prosince – neděle 20. prosince 2015: Komunita Sant‘ Egidio prosí o zapojení se do sbírky vánočních dárků pro lidi bez domova. Přispět lze hygienickými potřebami jako jsou mýdla, šampony, zubní pasty, zubní kartáčky aj. Na darované věci je v předsíni kostela v Bílovicích nad Svitavou umístěna krabice. Sbírka potrvá do 4. neděle adventní. Dárky budou zabaleny a předány lidem bez domova při vánočním obědě, který komunita každoročně pořádá v Brně.
 • Pátek 18. prosince 2015: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Vaňků;
 • Sobota 19. prosince 2015: Roráty pro děti – ranní mše sv.  v 7:00 hod. při světle svíček z luceren, které si přineseme z domu, jako v dobách našich předků. Po rorátech bude následovat společná snídaně na faře. Bude zajištěna káva, čaj, pečivo, máslo, vánočka a dále to, co kdo přinese. Takže takové menší agapé.
 • Neděle 20. prosince 2015 (4. neděle adventní): 17:00-21:00 – adorační adventní odpoledne s příležitostí ke svátosti smíření;
 • Pondělí 21. prosince 2015: 6:00 hod. – Roráty – tradiční jitřní mše svatá ke cti Panny Marie;
 • Středa 23. prosince 2015: 6:00 hod. – Roráty – tradiční jitřní mše svatá ke cti Panny Marie;
 • Čtvrtek 24. prosince 2015 (Štědrý den): 15:00 hod. – Štědrovečerní mše pro děti – mše sv. pro děti s promluvou k vánočním událostem. V závěru bohoslužby si děti předávají košíček s Jezulátkem a ministranti nakonec uloží Jezulátko do jesliček. Bohoslužbu provází zpěvy koled a dětská scholička.
 • Čtvrtek 24. prosince 2015 (Štědrý den): 22:00 hod. – tradiční půlnoční mše svatá s vánočními zpěvy sboru BACHs;
 • Pátek 25. prosince 2015 (Slavnosti Narození Páně) – v 9 hod. v kostele – mše sv. ze Slavnosti Narození Páně se zpěvy vánočních písní a koled.
 • Pátek 25. prosince 2015 – v 17 hod. před kostelem – Živý betlém – představení ochotnického souboru BOTA;

Zivy_betlem_2015

 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 (ranní skupinka) a od 19.00 hod. (večerní skupinka) (dříve ve středu v 19 hod.) jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Další Kurz ALFA se bude konat po Novém roce 2016. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin. V Babicích se sbor na zkouškách domlouvá operativně podle potřeby.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

Nechat vzkaz

*