Paliativní lékař Ondřej Sláma o umírání

V pátek 27. listopadu 2015 jsme mohli přivítat ve farnosti dalšího vzácného hosta. Místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie pozvala MUDr. Ondřeje Slámu, Ph.D. Před plným sálem mluvil o umírání z pohledu paliativního lékaře.

Téma přednášky přilákalo posluchače rozličného věku. A nejenom bílovické. Není jednoduché mluvit o smrti. Ta ale patří k životu a všichni k ní neodvratně směřujeme.

Ondřej Sláma se snažil přítomným dát možnost nahlédnout do typických lidských osudů umírajících lidí v dnešní době v naší zemi. Upozorňoval na nedostatečnou komunikaci ze strany lékařů a velmi srozumitelně mluvil o péči o umírající v hospicích, nemocnicích i v domácím prostředí. Děkujeme za obohacující večer.

Nechat vzkaz

*