Bílovická farnost (příspěvek do Zpravodaje)

Farnost je zázemí pro naši víru, je totakový náš druhý domov. Jan Pavel II. označil farnost za konkrétní formu místního uskutečnění církve. Také naše farnost je zastoupena všemi generacemi, které seaktivně zapojují do jejího života. Ať je toúdržba a úklid kostela, zpěvy chrámového sboru, koncerty, farní kavárny, poutě,výlety, farní slavnosti, akce pro děti, přednášky, duchovní programy, společné výjezdy rodin atd. Většinu iniciativ plánují a uskutečňují farníci sami s podporou správce farnosti pana faráře P. Jaroslava Filky. Otec Jaroslav od začátku svého působení v Bílovicích buduje zázemí, které je k aktivnímu životu farnosti nezbytné. Zcela proměněná zahrada, opravené prostory fary, nová klubovna, zrekonstruovaný kostel – to vše slouží nejen nám věřícím, ale celé veřejnosti.
Když se ohlédneme za uplynulými roky, vidíme, že farnost roste, stává se stále živější, nápaditější a otevřenější. Farníci jsou lidé, kteří nejenže věří v Boha, modlí se a chodí do kostela, ale jsou tu i pro druhé: budují přátelské vztahy a nabízejí blízkost a lásku Boží také ostatním. Farnost se snaží být aktivní součástí naší obce, a nebojím se říct – kéž by byla také jejím srdcem, ve kterém by měl místo každý, kdo po tom touží a hledá je. Dalo by se psát o naší farnosti ještě mnoho, a nejen chválu. Vždyť každé úsilí a práce s lidmi s sebou nese také obtíže, nedorozumění a občasné neúspěchy. Ale i tyto situace a těžké chvíle nás posilují, vychovávají a vybavují na další cestu.

Lenka Koudelková pro Bílovický zpravodaj (vydáno ve Zpravodaji 1/2015)

Nechat vzkaz

*