Setkáváme se při společném čtení Bible

Protože větší počet lidí projevil zájem společně se setkávat a lépe porozumět tomu, co čteme v Písmu, začali jsme na jaře připravovat společné „večery s Biblí“.

Máme příležitost setkat se jednou za dva týdny ve farní klubovně.

První „Večer s Biblí“ ve čtvrtek 19. března 2015 v 19 hod. ve farní klubovně. Pro všechny, kdo chtějí společně číst Písmo a také mu lépe rozumět. Jste srdečně zváni. Přijít můžete bez ohlášení a pozvánku můžete předat dál.

Pro společné čtení vybíráme evangelium následující neděle. Text, který pak ti z nás, kdo přijdou v neděli do kostela, uslyší ještě jednou, je pak mnohem bližší.

Aktuální termíny najdete v sekci Večery s Biblí nebo v Kalendáři událostí.

Pokud Vás zajímá víc, neváhejte se zeptat.

Nechat vzkaz

*