Březen 2015 – kalendář akcí ve farnosti

 • Týden 28. února – 7. března 2015: Lyžování v Alpách – bližší info Lenka Koudelková;
 • Neděle 1. března 2015: Setkání dětí v postní době – v 16:45 hod. ve farním sále – bližší info Lenka Koudelková;
 • Pátek 6. března 2015: Modlitba zpěvem – ve 20:30 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Sobota 7. března 2015: Brkolo (skaut);
 • Neděle 8. března 2015: Farní kavárna – bude upřesněno;
 • Pátek 13. března 2015: modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Tomášků;
 • Sobota 14. března 2015: Postní duchovní obnova – Olomouc – „Večeře Páně“ – P. Václav Vacek;
 • Neděle 15. března 2015: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro dospělé v 16:45, kostel Bílovice nad Svitavou – přednáší P. Jaroslav Filka (souběžně program pro děti);
 • Neděle 15. března 2015: Setkání dětí v postní době – v 16:45 hod. ve farním sále – bližší info Barbora Paráková a Klára Ivanová;
 • Čtvrtek 19. března 2015: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • 20. – 21. března 2015: Postní duchovní obnova u Minoritů v Brně – s P. Vojtěchem Kodetem;
 • Sobota 21. března 2015: velký předvelikonoční úklid v bílovickém kostele – dospělí i mládež;
 • Sobota 21. března 2015: ve 14 hod. – Zpěv žalmů – v bílovickém kostele – seminář pro všechny zájemce – bližší info u pana faráře;
 • Sobota 21. března 2015: Pochod pro život – Národní pochod pro život v Praze;
 • Pátek 27. března 2015: v 18 hod. – kostel v Ochozi – Večer chval;
 • Pátek 27. března 2015: modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Tomášků;
 • Sobota 28. března 2015: Dobytí Severního pólu – výlet (skautský oddíl) – od 9:30 hod.;
 • Sobota 28. března 2015: Diecézní setkání mládeže v Brně;
 • Neděle 29. března 2015: po mši svaté farní posezení s Mgr. Janem Čížinským, starostou Prahy 7, prosazovačem transparentnosti veřejné správy, SŠ a ZŠ učitelem, a s Ing. Klárou Liptákovou, dříve starostkou MČ Maloměřice a Obřany, nyní zastupitelkou města Brna;
 • Neděle 29. března 2015 (Květná neděle): POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro dospělé v 16:45, kostel Bílovice nad Svitavou – přednáší P. Jaroslav Filka (souběžně program pro děti);
 • Neděle 29. března 2015 (Květná neděle): Setkání dětí v postní době – v 16:45 hod. ve farním sále – bližší info Lenka Koudelková.
 • V postní době se konají křížové cesty vždy v pátek v 17 hod. a v neděli v 16 hod.
 • Příprava na první svaté přijímání:  Děti, které se připravují na první svaté přijímaní se schází každou neděli v 15 hod v kostele. Příprava bude trvat deset týdnů a děti se dočkají prvního svatého přijímání 26. dubna 2015.
 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 (ranní skupinka) a od 19.00 hod. (večerní skupinka) (dříve ve středu v 19 hod.) jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Další Kurz ALFA se bude konat na podzim 2015. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin. V Babicích se sbor na zkouškách domlouvá operativně podle potřeby.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

Nechat vzkaz

*