Postní doba pro děti i dospělé

Postní výzva pro děti

Začínáme postní dobu, chceme se dobře připravit na Velikonoce. Jsme na cestě. Začátek naší cesty je Popeleční středa a cesta končí Velikonocemi. Začátek cesty je pokání, její konec je naše vykoupení.
Tak jestli se chcete připravovat svědomitě, společně a hlavně rádi přijďte již ve čtvrtek po Popeleční středě na dětskou mši svatou. Tam naši cestu zahájíme. Budou nás čekat ještě tři společné nedělní odpoledne – 1. března, 15. března a 29. března vždy v 16:45 hod. na faře v sále. Tak přijďte, čím víc nás po postní cestě půjde, tím lépe se nám půjde.
Během celé postní doby budete také malovat pro Pána Ježíše obrazy z Křížové cesty a na konci ji společně s Kristem a ostatními dětmi také projdeme. Jinak máš možnost přijít na křížovou cestu každý pátek v 17:00 hod. a každou neděli v 16:00 hod. Tak kéž nejen dobře vykročíme, ale i zdárně dojdeme.

Rodiče můžou podpořit své děti při malování obrázků a přitom využít příležitost k povídání se svými dětmi o postní době a smyslu blížících se Velikonoc.

 

Nechat vzkaz

*