Moravsko-slezská křesťanská akademie

V roce 2015 byla v Bílovicích založena a zahájila svou činnost regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA). MSKA je fórem pro aktivní a kritické lidi, kteří se nespokojí s pasivním přijímáním věcí, fórem pro duchovní výměnu názorů, kde se otevírají a diskutují aktuální otázky vědecké, náboženské, kulturní a politické. Svoji činnost provozuje zejména prostřednictvím poboček, kterých je na Moravě a ve Slezsku kolem dvaceti. Úzce spolupracuje se sesterskou organizací – Českou křesťanskou akademií, v jejímž čele stojí Tomáš Halík.

Těšíme se na setkání s Vámi při dalších příležitostech. Budeme vás zvát prostřednictvím plakátků a tohoto webu farnosti. Vstupné je vždy dobrovolné.

Jan Lata, předseda místní pobočky MSKA

 

Publikace:

Tuto, ale i jiné publikace, můžete najít v sekci Knihovnička.

 

Připravujeme v akademickém roce 2019/20:

 • Pátek 18. října 2019: MSKA – přednáška – Prof. Petr Pokorný – Evangelista Lukáš a jeho dílo – v 18:30 hod. (po mši sv.).
 • Beseda s Annou Šabatovou – v listopadu – termín bude upřesněn.
 • Pokračování Biblických hodin s Pavlem Kašparem – od 27. října 2019 každé úterý ve farní klubovně nebo ve farním sále v 19 hod.

Akademický rok 2019/20: KURZ ŘEHOLNÍCH ŘÁDŮ

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2019/2020 pořádá a srdečně zve na KURZ ŘEHOLNÍCH ŘÁDŮ.

Program:

 • Pátek 27. září 2019: I. Počátky mnišství a mnišství na východě – P. Michal Altrichter, SJ, centrum Aletti, Olomouc
 • Pátek 25. října 2019: II. Benediktýni – Fr. Naum Vraspír, OSB, podpřevor rajhradského opatství
 • Pátek 22. listopadu 2019: III. Premonstráti – P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, O.Praem, farář ve Vladislavi
 • Pátek 6. prosince 2019: IV. Karmelitáni – P. Pavel Pola, OCD, převor kláštera u Pražského Jezulátka
 • Pátek 17. ledna 2020: V. Františkáni – P. Didak Robert Klučka, OFM, kvardián františkánského domu v Husovicích
 • Pátek 7. února 2020: VI. Dominikáni – P. Filip Boháč, OP, převor kláštera u sv. Jiljí
 • Pátek 13. března 2020: VII. Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově
 • Pátek 17. dubna 2020: VIII. Jezuité – P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence
 • Pátek 15. května 2020: IX. Salesiáni – P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách

———————————————————————–

Akademický rok 2018/19: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2018/2019 pořádá a srdečně zve na KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ.

Program:

*aktualizováno (včetně plakátku)

 • Pátek 14. září 2018: I. Církev a církve – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK
 • Pátek 12. října 2018: II. Pravoslavná církev – prot. Petr Novák, duchovní správce v Chudobíně
 • Pátek 9. listopadu 2018: III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba
 • Pátek 14. prosince 2018: IV. Luterství – Martin Grombiřík, emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání
 • Pátek 11. ledna 2019: V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě
 • Pátek 22. února 2019: VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup
 • Pátek 8. března 2019: VII. Baptisté – Pavel Coufal, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně
 • Pátek 12. dubna 2019: VIII. Starokatolictví a anglikánství – Pavel Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR
 • Baptisté – Pavel Coufal, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně
 • Pátek 10. května 2019: IX. Ekumenismus a jeho perspektivy – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK

Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Akademický rok 2018/19:

Beseda s P. Františkem Líznou o putování. Přijďte v pátek 25. ledna 2019 v 18:15 hod. do farního sálu (Tyršova 413). Před besedou bude v 17:30 otec František sloužit mši sv.

————————————————————————————–

Akademický rok 2017/18: Kurz světových náboženství

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ.

Program:

Pátek 13. října 20. října 2017: I. Úvod – současná náboženská situace v ČR – Prof. PhDr. Dušan Lužný (žijící v Bílovicích)
Pátek 10. listopadu 2017: II. Judaismus – PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D
Pátek 8. prosince 15. prosince 2017: III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Pátek 12. ledna 2018: IV. Islám – Mgr. Tomáš Janků
Pátek 16. února 2018: V. Hinduismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 9. března 2018: VI. Buddhismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 13. dubna 2018: VII. Čínská náboženství – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 11. května 18. května 2018: VIII. Šintoismus – Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
Pátek 8. června 2018: IX. Závěrečná přednáška – Prof. PhDr. Dušan Lužný

Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog.
Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Akademický rok 2017/18

5. října 2017 – Tomáš Petráček – P. Josef Toufar a čihošťský zázrak 
2. února 2018 – Erika Bezdíčková, žena, která přežila šoa

Akademický rok 2016/17

19. října 2016 – Václav Malý – Vztah křesťanství a islámu (záznam přednášky zde).
11. prosince 2016 – Mireia Ryšková –  Jak idylické bylo Ježíšovo narození? Co vlastně o Vánocích slavíme?
23. února 2017 – Augustin Svoboda – Věda a víra: Může být praktikující vědec praktikujícím křesťanem?
4. května 2017 – Ladislav Heryán – Exotem na této zemi (O Božím milosrdenství mezi námi)

Akademický rok 2015/16

22. dubna 2016 – Setkání s Věrou Sosnarovou
5. února 2016 – Václav Vacek – Eucharistie – Večeře Páně
27. listopadu 2015 – Ondřej Sláma – O umírání
2. října 2015 – Marek Orko Vácha – Laudeato si
Založení pobočky MSKA v Bílovicích

 

Komentáře jsou zablokovány.