MSKA: Co se děje nového?

Moravskoslezská křesťanská akademie (MSKA) – regionální pobočka Bílovice nad Svitavou: co se děje nového
Činnost bílovické pobočky pokračovala i v průběhu února a března 2018. Zejména pokračoval cyklus přednášek o světových náboženství, v rámci kterého jsme se nyní přesunuli na jih a jihovýchod Asie. Přednášek o hinduismu i o buddhismu se ujal prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., relionista, vedoucí Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vyučující také na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V první přednášce, věnované hinduismu jsme se dozvěděli především to, že hinduismus neexistuje. Tedy, neexistuje jako ucelený věroučný systém. Ve skutečnosti se věroučné představy velice liší oblast od oblasti, některé přestavy existují vedle sebe, ačkoli brány přísně logicky by se vlastně měly vylučovat. Barvitý výklad byl doprovázen mapkami, obrázky, předměty kolujícími sálem a barvitými cestovatelskými zážitky přednášejícího.
Totéž platilo i o navazující přednášce o buddhismu, mladším směru, který se z hinduismu vyčlenil někdy v 6. století před Kristem. Dozvěděli jsme se o jeho jednotlivých směrech i o tom, proč na rozdíl „mahájánského buddhismu“ není vhodné používat pojem „hínajánský buddhismus“ – příslušníci příslušné školy ho totiž mohou považovat na hanlivý, sami sebe mnohem raději označují za „théravádskou školu“. Mimo tyto dvě škody existuje ještě tibetská vadžrajána, ovlivněná bönismem.
Cyklus bude v dubnu pokračovat přednáškou o čínských náboženstvím, opět v podání prof. Lužného.
Zástupce bílovické pobočky se také zúčastnil jednání Valné hromady MSKA 17. března v Olomouci. Na tomto jednání došlo ke změně stanov a úpravě dalších dokumentů MSKA. Mnohé změny byly inspirovány tím, co již existuje v sesterské České křesťanské akademii (ČKA), se kterou nyní MSKA aktivně spolupracuje. Vedoucí představitelé obou organizací se také setkali a podepsali Memorandum o spolupráci. Sídlo organizace se přesunulo z Brna do Olomouce, kde bude moci MSKA využívat podpory ze strany olomouckého arcibiskupství. Předsedou (respektivě nově prezidentem) MSKA zůstal R. D. ThDr. ICLic. Jiří Koníček (kaplan v katedrální farnosti u svatého Václava v Olomouci).

(Na fotografii je tympanon budovy arcibiskupské kurie v Olomouci, kde se konalo jednání Valné hromady MSKA)

(O. Zahradníček, 18.3.2018)

Nechat vzkaz

*