(Bílovický Zpravodaj) Z NOCI KOSTELŮ

Bílovický Zpravodaj č. 3/2020 přinesl i tento příspěvek Karly Hrabalové „Z NOCI KOSTELŮ v Bílovicích nad Svitavou konané 12. 6. 2020“, kterým se autorka vrací ke důležité události letošního jara v naší farnosti.

Stěžejní program Noci kostelů byl věnován výstavě bílovické malířky paní Jany Ondrušové-Wünschové. Část bílovického kostela se proměnila na nádhernou výstavní síň. Výstavu zahájil pan farář Pavel Lazárek a celá vernisáž byla velmi příjemně provázena varhanními preludacemi. Tato výstava byla již třicátou třetí samostatnou výstavou autorky. Bylo zde vystaveno dvacet obrazů, grafické listy, ex libris a ilustrace dětských knih. Mimo to také fotografie z větších realizací a výtvarných prací v architektuře. Vystavená díla byla převážně duchovního charakteru. Jemné niterně hluboké obrazy se myšlenkově doplňovaly a souzněly s křehkými grafikami a poetickými ilustracemi dětských knih. Na ex libris bylo mnoho dotazů, na které autorka na výstavě často odpovídala. Rádi přiblížíme i vám čtenářům, co tedy ex libris (volně do češtiny přeloženo jako „z knih“) znamená. Jsou to malé grafické lístky, které vznikly ve středověké Evropě k označení vlastnictví tehdy cenného knižního majetku šlechtických rodů a církevních institucí. S nadsázkou lze říci, že jde o jakýsi erb daného rodu namalovaný do knih s tím, že navíc obsahovaly i typické označení a charakteristiky rodu. Dokonce i v novověku se na vnitřní strany knižních desek vlepovaly malé grafiky s obrazovou charakteristikou majitele a jeho jménem. V nynější době slouží spíše jako sběratelský a výměnný umělecký artikl. Po celém světě jsou pořádány mezinárodní výstavy ex libris, kterých se paní Jana Ondrušová-Wünschová úspěšně zúčastňuje. O tom svědčí množství ocenění, které získala u výstavních porot. Moto autorky: „Věřím, že každé umělec-ké dílo je otiskem nitra svého tvůrce. Věřící umělec dává do své tvorby něco z Boží lásky, aniž si to uvědomuje.“ Ve své grafické tvorbě se autorka věnuje především litografii – grafické technice vynalezené pražským rodákem Aloisem Senefeldem. Kresba je malována nebo vyrývána speciálními rydly do litografického kamene, což je solnoferský vápenec, který je posléze leptán a zpracován mistrem tiskařem. Tisky jsou tištěny přímo z kamene. Vznikají tak nádherná a neopakovatelná díla. Tak jako každý umělec má paní Jana Ondrušová-Wünschová svůj nenapodobitelný rukopis. Pro velký zájem byla výstava v kostele prodloužena do 5. července 2020, až do svátku sv. Cyrila a Metoděje – patronů našeho kostela. Mnohokrát děkujeme autorce za krásnou výstavu a přejeme jí mnoho dalších krásných děl a úspěšných výstav.

Nechat vzkaz

*