Pěší pouť na Vranov

Termín letošní pěší pouti z Bílovic na Vranov jsme přizpůsobili okolním farnostem tak, abychom se z různých směrů sešli v cíli putování a společně zde slavili mši sv. Volba tedy padla na odpoledne 5. září. Z Bílovic šlo pěšky 12 lidí, na trase se postupně utvořili dvě skupiny. Další větší skupina bílovičáků, odhadem tak 20 lidí, přijela do Vranova auty. Mše svatá se konala venku a bylo tam hodně lidí: připutovali nebo přijeli z Adamova, Babic, Bílovic a Blanska. Mši svaté předsedal otec Pavel, koncelebroval a kázání měl blanenský farář Jiří Kaňa. Otec Pavel zmínil v úvodní promluvě, že Panna Maria je světlo, které na nás svítí, a že svítí právě teď – oltář byl totiž ozářený sklánějícím se sluncem a nebe bylo modré jako plášť Matky Boží. Poutníci vypadali radostně a osvěženě krásnou mší svatou a milým společenstvím.

 

(MV)

Nechat vzkaz

*