Výuka náboženství ve školním roce 2020/21

Výuka náboženství začne v týdnu od 21. září 2020.

  • Výuka náboženství ve školním roce 2020/21 v Bílovicích: 1. tř. – pátek – 11.50-12.35 (5. vyučovací hod.) – Petr Šplouchal, 2.+3. tř. – středa – 12.45-13.30 (6. vyučovací hod.)  – Pavel Lazárek, 4. tř. – pátek – 12.45-13.30 (6. vyučovací hod.) – Petr Šplouchal, 5. tř. – středa – 13.40-14.25 (7. vyučovací hod.) – Pavel Lazárek, 6. – 9.tř. – pátek – mše svatá s promluvou + katechetické hry. Výuka náboženství začne v týdnu od 21. září 2020.
  • Výuka náboženství ve školním roce 2020/21 v Kanicích: 1.+ 2. tř. – pátek – 11.45-12.30, 3. – 5. tř. – pátek – 12.30 -13.15.
  • Výuka náboženství ve školním roce 2020/21 v Babicích: 1. – 5. tř. – pátek – 13.45-14.30
  • Adamov – Katecheze Dobrého pastýře (KDP): KDP pondělí 3-6 let, KDP čtvrtek 6-9 let

Nechat vzkaz

*