Změna ve správě babické farnosti

V nedělních ohláškách jsme se od pana faráře dověděli, že od července se rozrůstá počet farností, které má na starosti. Otec Pavel se stává administrátorem farnosti Babice nad Svitavou. Babickou farnost měl spolu s ochozskou farností doposud na starosti P. Zdeněk Drštka, který bude nově působit v Modřicích. Přejeme oběma duchovním správcům hodně sil a Božího požehnání.

Nechat vzkaz

*