Zakončení školního roku

V pátek 26. června dostaly děti na bílovické základní škole a na celé řadě dalších škol vysvědčení a školní rok (ve svém druhém pololetí, pravda, velmi netradiční) předal pomyslnou štafetu letním prázdninám. Ještě než uklidíme na dva měsíce aktovky a školní potřeby a vrhneme se do víru letních radovánek, je dobré se zastavit a Pánu poděkovat za všechno dobré, co jsme prožili, i za nově nabyté vědomosti. Při večerní děkovné mši svaté jsme do modlitby vložili všechny učitele a vychovatele, rodiče i spolužáky, nechyběla ani prosba za ochranu během prázdnin. Bezprostředně po mši sv. jsme si užívali táborák a spoustu dobrot. Na chvíli nás zahnala bouřka pod střechu, ale to nám radost ze začínajících prázdnin rozhodně nemohlo pokazit.

Nechat vzkaz

*