Rozloučili jsme se s Hankou

V sobotu 6. června jsme se v našem kostele rozloučili s Hankou Hrstkovou. Spočinula v náručí Pána a vrátila se Domů v neděli 31. května. Hanka svou vírou a nadšením byla a stále je velkým povzbuzením celé farnosti. Jsme rádi, že naše cesty se protly a po nějakou dobu šly společně. Její svědectví, svědectví života i odcházení, ať povzbuzuje dál. Proto alespoň tato krátká zmínka.

Nechat vzkaz

*