Ohlášky: od 17. května v Bílovicích dvě mše sv.

Od pondělí dne (11. 5. 2020) jsou na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 umožněny bohoslužby, svatby a další akce, a to s účastí nepřevyšující 100 osob (mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají své povolání: celebrující, asistující, kostelník) za dodržení všech stanovených bezpečnostních a hygienických předpisů.

V úterý bude mše sv. v Adamově v 17:30h.
Ve středu je Panny Marie Fatimské, mše sv. v 8h ráno v Bílovicích, a po ní modlitba růžence.
Ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola, večerní mše sv. v Adamově (za děti a jejich rodiny).
V pátek v Bílovicích dětská mše sv. V 17:30 hod. začne májová pobožnost a na ni naváže mše sv.
V sobotu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Máme ve farnosti kapli svatého Jana Nepomuckého. Tam bude otec Pavel sloužit mši svatou v 7hod. ráno.
Příští neděle je 6. neděle velikonoční. V Bílovicích bude v neděli mše sv. v 7 hod. ráno a potom v 10 hod. V Adamově v 8:30 hod. Také příští neděli je setkání katechumenů a biřmovanců, takže se znovu vrátíme k přípravám. Také se zapojujeme do příprav Noci kostelů, která bude 12. června.
Živé přenosy nedělní mše sv. v 10 hod. budou ukončeny 17. května.

Pořad bohoslužeb v měsíci květnu

Nechat vzkaz

*