Čtvrtá neděle velikonoční

Neděle 3. května je čtvrtou nedělí velikonoční. Začínají se pomalu uvolňovat platná omezení zavedená k zamezení šíření nákazy COVID-19. Je možné aby se bohoslužby účastnilo maximálně 15 lidí. Bílovická televize nadále zajišťuje živý přenos nedělních mší sv., díky kterému můžeme být jako farnost pomyslně spolu.

„Slávíme dnes čtvrtou neděli velikonoční, neděli, která nese přízvisko ‚Dobrého pastýře‘, řekl hned v úvodu otec Pavel. „A to je to, abychom si uvědomili, že s Kristem máme nabídku, že máme být šťastní a spokojení, protože promlouvá k té hlubině lidské touhy a poznání. Ví, po čem člověk touží.“ Dále připomněl, že už první křesťané znázorňovali Ježíše jako dobrého pastýře, který nese ovečku. Tím vyjadřujeme, že se stará o každého z nás. „Chtěl bych, abychom pocítili, že Bohu na nás záleží. Že nejsme sami a že On je s námi. Že vzkříšený Kristus je mezi námi.“

V evangeliu jsme pak slyšeli úryvek z desáté kapitoly Janova evangelia, kde Ježíš říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“ A dále: „Já jsem přišel, aby měli život. A měli ho v hojnosti.“

Otec Pavel pak navazuje v promluvě: „Ovce znají hlas svého pastýře a jdou za ním. Pastýř své ovce nejenom vede, ale především je chrání. Nese s nimi celou tu tíhu dne, jeho horko, déšť, chlad i zimu. A proto se představuje jako Dobrý pastýř. Jestliže věřím Písmu svatému, tak nemohu přehlédnout ten jeho zájem o člověka. Kdy jetě v tom vypětí na kříži volá k tomu, který se ho zastává – ‚Ještě dnes budeš se mnou v ráji.‘ A to je ta podstata Boží blízkosti. Že si nenechá vyrvat nikoho. Co bude svět světem, lidé budou žasnout nad tím, jak velké milosrdenství Bůh lidem prokázal.“

„A jestliže prosím, aby si vás Bůh našel, stejně jako i mě, tak to není proto, abych měl úspěch, ale abychom zakusili, že Bůh je dobrý. Abychom na sobě poznali ta slova žalmu, která zazněla – ‚Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.'“ „Církev se tuto neděli modlí za povolání. Modlí se za pastýře. A tak také i já prosím o vaši modlitbu, za sebe, za biskupy, za ostatní kněze a jáhny, abychom věrně vykonávali službu, kterou jsme od Krista přijali. A zárověň se modlíme za nová povolání, která má Bůh vzbudit v tom našem středu, v našich farnostech.“

„Bůh každého zná jménem. Tento Boží dotyk Boha vůči člověku je zcela konkrétní a jedinečný.“

„A za to se modlíme. Abychom dokázali zrealizovat plán, který má s námi Bůh v našem životě. Abychom ho dokázali přijmout jako své štěstí. A jako štěstí i těch, ke kterým jsme povoláni.“

 

 

Nechat vzkaz

*