Třetí velikonoční

„Dnes si chceme povědět, že jestliže jsme lidmi, nejsme lidmi nezdaru a krachu, ale že jsme lidmi naděje.“ Těmito slovy zahájit otec Pavel mši sv. na třetí neděli velikonoční. „Napříč všem omezením, všem nepříjemnostem a potížím života, Velikonoce nám ukazují, že jsme lidmi naděje.“

Ústředním motivem této neděle byl evagelijní úryvek o putování dvou učedníků do Emauz a jejich setkání se vzkříšeným Ježíšem. „Takové obyčejné nedělní ráno. Ráno, od kterého, jak je patrno, mnozí nic nečekali nového. A přesto se to ráno stalo ránem naděje.“ „Velikonoce jsou obrazen té veliké naděje, která přichází v Ježíši Kristu, který přemohl smrt.“ „Člověk, který dopadl jako zoufalec, opuštěn od nejbližších, od Boha samotného, zapečetěn někde balvanem, přesto – přemáhá smrt.“

Nechat vzkaz

*