Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

I přes všechny zvláštnosti a mimořádné okolnosti letošního jara slavíme Velikonoce a Ježíšovo zmrtvýchvstání.

„Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě těchto Velikonoc. Ať už to bylo úklidem, výzdobou kostela, oltářů, zpěvem, ministerkou, a dalšími věcmi, které jsme v této ztížené situaci uskutečnili. Chtěl bych také poděkovat Martinu Vágnerovi za pravidelné přenosy našich bohoslužeb. Všem dalším za to, že je technicky umožnili. A že alespoň tímto způsobem můžeme být společně sjednoceni v modlitbě.“

„Děkuji vám všem, kteří jste včera zapálili svíce a vystavili obrazy Krista vzkříšeného a takto jsme se připojili k té starobylé tradici Kristova vítězství, toho světla, které zazářilo do temnot. Každý máme různé temnoty, ale je tady také Kristovo ujištění, je tady ta křesťanská radost a ten křesťanský pozdrav ‚Pán vstal z mrtvých‘. On vpravdě vstal. Ať tedy i my jsme křesťany Velikonoc. Křesťany, kteří zaslechli to nebeské volání Aleluja, kteří uslyšeli a pocítili to Boží pohlazení, že jsme nebyli zatraceni, ale že jsme byli pozváni k něčemu, co přesahuje naše chápání a myšlení, kde v tom horizontu našeho rozumu toto nejsme schopni pochopit. A také ať Pán je naším požehnáním a slávou.“

Žehnání velikonočních pokrmů jsme tento rok přenesli do svých domovů. Největší radostí ale bylo to, že jsme mohli po mši sv. přijít do kostela a přijmout Krista eucharistického, Krista vzkříšeného. Velikonoční radost proměňuje naše životy za všech okolností.

Nechat vzkaz

*