Listopad 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pořád se něco děje. Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během listopadu 2019.

 • Pátek 1. listopadu 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – od 20 do 21 h v kostele;
 • Neděle 3. listopadu 2019: Adorační den farnosti – v kostele od 11 hod. do 18 hod.;
 • Neděle 3. listopadu 2019: Pobožnost za zemřelé na hřbitově – v 15 hod.
 • Neděle 3. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – bohoslužba pokání a smíření – v kostele od 15:15 hod do 18 hod.;
 • Úterý 5. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 7. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 4. týden: Ježíš tě povolává za svého učedníka;
 • Pátek 8. listopadu 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Víkend 8. – 10. listopadu 2019: Skaut (Tresky) – víkendovka;
 • 8. – 9. listopadu 2019: Skaut (Kambalky) – přespávačka;
 • 9. – 10. listopadu 2019: Skaut (Makrely) – přespávačka;
 • 9. – 15. listopadu 2019: Poutní Řím – Národní pouť k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

 • Neděle 10. listopadu 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 12. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Sobota 16. listopadu 2019: Skaut – jeskyně;
 • Neděle 17. listopadu 2019: 30 let svobody – vzpomínková akce v 17h na náměstí, v 17:11 hod. se rozezní zvony. Připomenou oběti komunismu a tisíce lidí, kteří se totalitnímu režimu postavili.
 • Úterý 19. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 20. listopadu 2019: MSKA – Beseda s Annou Šabatovou – Ženy v disentu – v 18:30 hod. ve farním sále;

 • Čtvrtek 21. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 5. týden: Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem;
 • Pátek 22. listopadu 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Pátek 22. listopadu 2019: MSKA – Cyklus o řeholních řádech:  III. Premonstráti – P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, O.Praem, farář ve Vladislavi – v 18:30h ve farním sále, předtím mše sv. v 17:30 hod. v kostele;
 • Pátek 22. listopadu 2019: Skaut (Tuňáci) – přespávačka v klubovně;
 • Sobota 23. listopadu 2019: předávání vánočního stromu;
 • Neděle 24. listopadu 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 26. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 28. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 6. týden: Duch svatý ti dává dary a milosti;
 • Pátek 29. listopadu 2019: Bílovické putování do Říma – v 18.30 ve farním sále – o pouti (nejen)bílovických farníků na oslavy 30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny bude vyprávět a fotografiemi a videem doplní pan farář P. Pavel Lazárek.

 • Sobota 30. listopadu 2019: Brigáda na faře – rekonstrukce kuchyně (muži) – v 9 hod., bližší info pan farář;
 • Sobota 30. listopadu 2019: Skaut (Tuňáci) – jeskyně;
 • Sobota 30. listopadu 2019: VI. Farní den v Adamově – od 9:30h v MKS Ptačina – tvořivé dílny, zpívání, společný oběd, reflexe z cest (Viktor Nedbal);

 • Sobota 30. listopadu 2019: Setkání před Betlémem – Divadlo Víti Marčíka – Příběh o narození Ježíše a zároveň příběh několika přátel, kteří se každým rokem setkávají před vyřezávaným betlémem, aby společně oslavili Vánoce. Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, která byla vyhotovena u mistra Jana Růžičky. Nechybí živě zpívané koledy. V 10:30 hod. v Kulturním sále Obecní hospody, rodinné představení, délka 50min., vstupné dobrovolné. Pořádá kulturní komise za podpory obce Bílovice nad Svitavou.
 • Sobota 30. listopadu 2019: Středověká mysteria – Divadlo Víti Marčíka – Inscenace navazuje na tradici lidových středověkých frašek a moralit. Povídky: „Zrození potulného komedianta“, „Moralita o slepém a chromém“, „Svatba v kádi“ v sobě nesou poselství a výzvu k zamyšlení. To vše humornou lidovou formou. Představení pro dospělé a starší děti. V 17 hod. v Kulturním sále Obecní hospody, délka 60min., vstupné dobrovolné. Pořádá kulturní komise za podpory obce Bílovice nad Svitavou.

 

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Každou středu od 17 do 17:45 hod. bude pro děti 3 – 6 let připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Nechat vzkaz

*