Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje

Edukativní a zábavný program seznamující s důležitými místy v životě slovanských věrozvěstů měl svou premiéru při letošní Noci kostelů. Těšil se velkému zájmu, takže netrvalo dlouho a dočkal se svého opakování v dopoledních hodinách pro žáky 1. – 4. tříd bílovické základní školy.

Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje: SOLUŇ (THESSALONIKI) * KONSTANTINOPOL (CAŘIHRAD) * KRYM * VELEHRAD * ŘÍM * OCHRID.

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869) – autora nejstaršího slovanského písma jsme v rámci projektu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bílovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dveřích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Podoba jednotlivých písmen na bílovických kostelních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvořeny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

Nechat vzkaz