Přijď, Duchu svatý

Svatodušní novéna i v naší farnosti neodmyslitelně patří k desetidennímu období mezi Slavností Nanebevstoupení Páně a Slavností Seslání Ducha svatého. Scházeli jsme se každý večer v 18 hod. v kostele a s modlitbou a zpěvem připravovali svá srdce k naslouchání Duchu svatému. V některých dnech jsme měli i možnost adorace. Duch svatý je ten, který proměňuje. Láska. Přímluvce. Učí nás milovat a poznávat pravdu. Učí nás žít ve stálé přítomnosti Boží.

Přicházeli jsme do kostela, mladí i starší, každý den s trochu jinými invokacemi, zapojily se i děti. V sobotu naše příprava vyvrcholila při vigílii v Brně u sv. Tomáše a v Bílovicích pak při nedělní mši sv. Přicházej, Duchu svatý, stále. Vyučuj, proměňuj, povzbuzuj, provázej, uváděj do plné pravdy. Buď naším Pánem.

Nechat vzkaz