Pracovní rušno v kostele

Každý den je v kostele a v jeho blízkosti velmi rušno. Slavnostní požehnání cyklu dveří se blíží a tak kdo může, pomáhá. Přípravy finišují. Tak pár fotek otce Pavla k dokreslení atmosféry, které nám třeba časem připomenou, jaké to tehdy bylo. Hlavní dveře nesoucí všechna písmena hlaholice už asi znáte. Stejně tak dveře bočního vchodu s textem „Na počátku bylo slovo“ a dveře na kůr se jménem svatého Cyrila. Už jste ale viděli i dveře do sakristie s úryvkem z Proglasu „Slyšte slovo“? Samozřejmě ve staroslověnštině…

  

Nechat vzkaz

*