Šestý kurz Alfa přivítal své hosty

Kurz Alfa aneb Úvod do křesťanství. Ve čtvrtek 17. ledna 2019 jsme zahájili už šestou Alfu v Bílovicích. Ta první se uskutečnila na podzim roku 2013. Alfa nabízí všem hledajícím zamyslet se nad tím, čemu věří křesťané. Postupně během dvanácti večerů a jedné víkendovky nabízí důležité otázky o smyslu života. Patnáct témat, patnáct promluv, patnáct přednášejících. Pestrá nabídka zve k diskuzi ve skupinkách, ale také ke stolu s dobrou večeří.

Na úvodním večeru s tématem „Jde v životě o víc?“ jsme se mohli setkat s Janem Špilarem, známým brněnským kadeřníkem, ale také jáhnem a v neposlední řadě velmi milým člověkem. Jeho pohled na smysl života spojený s poutavým životním příběhem byl dobrým startem celé Alfy. Jsme rádi, že se zde můžeme potkávat a že se navzájem dovídáme, co si kdo myslí. Můžeme se tak, každý svým způsobem, přiblížit Bohu, odbourat některé zažité předsudky a poznat lépe lidi, se kterými nás Alfa svedla dohromady. Nezáleží, jak moc je kdo věřící. Spíše naopak. Právě na Alfě rozdíly mezi námi skutečně mizí. Žádná otázka není špatná. Na Alfě jsme všichni hledající. Ale ten, kdo hledá nejvytrvaleji, je sám Bůh. Snad se s ním nemineme.

Nechat vzkaz

*