Ve Zpravodaji o Těsnohlídkovi trochu jinak

Většina bílovických občanů každé číslo Zpravodaje, který vychází čtyřikrát doroka, čte velmi důkladně. Přesto, pokud jste poslední číslo roku 2018 prolistovali jen zběžně, chtěli bychom upozornit na příspěvek Jana Laty, který stojí za povšimnutí. Na straně 23 se nám nabízí pod názvem „Liška Bystrouška, mistryně skrytých narážek“ pohled na vztahy v Bílovicích v období po první světové válce. Na nejznámějším a pro Bílovice doslova ikonickém díle Rudolfa Těsnohlídka si všímá pasáží, ve kterých se zrcadlí vyhrocený ne zcela harmonický vztah Těsnohlídka a tehdejší bílovické farnosti nebo ke katolické církvi vůbec. Stranou nezůstane ani pohled do jiných pramenů, které jen dokreslují celou situaci v širších souvislostech.

„Liška Bystrouška tedy vedle svých literárních kvalit vydává rovněž svědectví o ostrých meziválečných sporech mezi bílovickými katolíky a sekulárně orientovanými občany, zejména z řad tehdejších sokolů. Je smutné, že Těsnohlídek jako intelektuál a spisovatel tyto třenice nejenže netišil, ale spíše přiléval olej do ohně.“, uzavírá svůj příspěvek J. Lata.

Nechat vzkaz

*