Advent v Bílovicích

Advent, doba přípravy na Vánoce. Čas přípravy na příchod Pána. Čas k obrácení. Obrátit se k Bohu. Všechno směřuje k tomu jedinému. S ním se chceme potkat, s ním se nechceme minout. Urovnejte cesty Pánu.

Na začátku adventu se v kostele objevila kresba suchého pařezu. Ne až tak suchého, vyrašil z něho malý stromek, výhonek, bez listů. Otec Pavel si pro děti připravil na adventní dobu hru, při které dostávaly kapky, na kterých byl citát z Písma s malým úkolem na týden. Pokud se jim ho podařilo splnit, přinesli ho k pařezu, k rašícímu stromku. Jak se množily kapky u jeho kořenů, objevovaly se i lístky na čtyřech větvích. A na Štědrý den už byl lístků plný. Pan farář vždy využil příležitost promluvit k dětem tak, aby pochopily, jak můžou přispět k příchodu Ježíše. A snad jsme se naučili něco i my dospělí.

A podobně jako dřív, i o letošním adventu jsme vstávali brzy, za tmy, a přicházeli do kostela na roráty. Ve středu a v sobotu, při světle svíček. To světlo s každou přibývající nedělí rostlo. Adventní promluvy pro děti seznamovaly s příběhem svatého Prokopa. Nenechat sebou orat, nenechat Zlého, aby oral s námi.

Hned na začátku adventu jsme se vydali do Adamova na farní den, který připravili tamní farníci. Děkujeme za pozvání. Celý den byl plný milých setkání i dobrou příležitostí něco malého vyrobit. A nebyla jediná. I o týden později, to už v Bílovicích na dílničce připravené Alicí, děti vyráběly originální ozdoby na jeden ze stromků, které pak v době vánoční zdobí náš kostel.

 

V sobotu 15. prosince vpodvečer byla v kostele příležitost k adventní duchovní obnově a současně ke zpovědi. Jednu z promluv si připravil otec Pavel Lazárek, tu druhou pak P. Zdeněk Drštka, farář v Ochozi a Babicích. Oba také vytrvale zpovídali. Děkujeme.

Přijď, Pane Ježíši.

 

(foto brzy doplníme)

 

Nechat vzkaz

*