Zájem o bílovický kostel

Unikátní pojetí vyobrazení originální abecedy prvního slovanského písma – HLAHOLICE – na dveřích kostela Bílovice nad Svitavou, připomínající příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zařazuje naše město na pomyslnou mapu míst vydávajících svědectví o počátcích slovanské písemnosti a neocenitelného přínosu obou světců až do dnešních dnů. Nemáme ambici konkurovat poutnímu věhlasu nedalekých Křtin nebo snad ještě významějších míst na Moravě, kde prokazatelně sv. Cyril s Metodějem působili, spíše chceme nabídnout příchozím další příležitost k poučení a přiblížení cyrilometodějské tradice. Je také zřejmým a působivým vyjádřením spojení naší farnosti s patrony kostela, které nám může dlouhodobě pomáhat v růstu naší křesťanské víry, za jejíž kořeny vděčíme právě jim.

Ne náhodou se dostává tento projekt do pozornosti médií, zvlášť pak v období 5. července, kdy si připomíná naše země význam sv. Cyrila a Metoděje. Nedávno svůj příspěvek pod názvem „Kostel v Bílovicích ozdobili hlaholicí“ přinesl Brněnský deník. Ve čtvrtek 12. července deník Právo otiskl příspěvek „Dveře kostela zdobí originální hlaholice“.

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

– Proč zrovna takové vrata zvolila farnost? Stará vrata už byla nefunkční?

Kostel sv. Cyrila a Metoději v Bílovicích nad Svitavou byl na konci druhé světové války v dubnu 1945 značně poničen během ostřelování. Za své vzal interiér kostela a byly zničeny i otvorové prvky. Po válce farnost obstarala provizorní dveře, které po 70 letech vykazovaly značné poškození. Dřevo bylo degradováno vlivem počasí a napadeno dřevokaznou houbou.

– V čem jsou dveře jedinečné?

Na nových hlavních vchodových dveřích se nachází vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají i skrytý náboženský význam, např. první písmeno hlaholice má podobu křížku. My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

– Jak dlouho se dveře vyráběly, jak se hledá takový zhotovitel na podobnou zakázku?

Loni jsme nechali zhotovit první dvoje dveře. První se staroslověnským nápisem „Iskoni bě Slovo“, tedy „Na počátku bylo Slovo“, což je první věta Evangelia sv. Jana a také zřejmě první věta vůbec, která byla zapsána slovanským jazykem. Druhé dveře nesou jméno sv. Cyrila tvůrce hlaholice. Nyní došlo k realizace hlavních vchodových dveří s vyobrazením všech písmen hlaholice. Dveře se vyráběli v dílně pana Koukala truhláře z Vysočiny a tvořil je asi dva měsíce. Cena vstupních dveří, které jsou z tvrdého dřeva a jsou i zateplené, činila 180 tisíc korun. Část peněz poskytla obec Bílovice, zbývající prostředky vybrala farnost.

– Jsou nějaké podobné v Česku nebo jinde na světě , kde se našla inspirace?

Bílovický projekt je originální ve vyobrazení celé hlaholice. Pokud je mi známo, tak abeceda prvního slovanského písma takovýmto způsobem nikde vyobrazena není. Po konzultacích s doc. Miroslavem Vepřkem z Olomouce, odborníkem na staroslověnštinu, jsme získali původní font rekonstruovaný podle nejstaršího dochovaného zlomku hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší dochované podobě!

– Jaké jsou na to reakce místních? Plnily třeba nějakou speciální úlohu při nedávných oslavách příchodu soluňských bratrů?

Projekt nových dveří se setkal s velmi pozitivním ohlasem nejenom ze strany farníků, kteří měli možnost na jejich zhotovení přispět formou adopce jednotlivých písmen. V loňském roce požehnal boční vchodové dveře pan biskup Pavel Konzbul. Hlavní vstupní dveře budou požehnány po zapravení a doplnění kovářských prvků při kulatém výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na příští rok (sv. Cyril zemřel 14. února 869). Možná se do té doby podaří vyrobit i zbývající dvoje dveře. Náš nevelký kostel má totiž pět vstupních dveří.

  

Nechat vzkaz

*