Noc kostelů

Bílovická farnost se připojila poprvé k noci kostelů v jubilejním roce 2013. Stejně tak jsme připravili večerní a noční program i o rok později. Po následující tříleté přestávce jsme se do Noci kostelů zapojili s novým programem a v pátek 25. května jsme vítali všechny zájemce, kteří projevili zájem o náš kostel sv. Cyrila a Metoděje. V úvodní hodině se návštěvníci mohli při prohlídce interiéru kostela doprovázené projekcí fotografií zaposlouchat do varhaních preludací žákyň ZUŠ Anny Kulhánkové a Alžběty Klímové. Mnoho lidí nejvíce lákala prohlídka věže, která je jinak běžně nedostupná. Byla navíc doplněna odborným a současně poutavým výkladem a všichni, kdo se do věže s Jirkou vydali, nešetřili chválou. Pro větší zájem se tak prohlídky protáhly až hluboko do tmy. Před kostelem se mohly děti zapojit do aktivit v rámci dvou připravených workshopů. Skauti si pro děti připravili několik her a úkolů zaměřených na téma hlaholice a svatých patronů našeho kostela – Cyrila a Metoděje. Ostatně, lidé si s velkým zájmem také prohlíželi nové dveře kostela s nápisy v hlaholici, hlavně pak ty hlavní, které byly osazeny teprve před týdnem. Druhý workshop práce se dřevem a výroby misijních křížů připravil Mirek Kučera s Adamova. Některé děti zde strávili celou dobu a když nastala tma a čas na úklid, bylo docela těžké děti přesvědčit, že by měli odložit pilky, kladívka a dláta. A zdaleko to nebyli jen kluci.

 

Teď ale zpět do kostela, který se průběžně zaplňoval na sérii zajímavých přednášek. Jan Lata připojil ke komentované prohlídce kostela i to nejpodstatnější z jeho stoleté historie. Následovalo povídání Pavla Kulhánka o celkové rekonstrukci kostela probíhající před deseti lety. Velký zájem vzbudila i přednáška paní Jany Ondrušové-Wünschové o životě a díle malíře Bohumíra Matala (1922-1988), který je svým osudem spojen právě s Bílovicemi. Bylo možné si i prohlédnout Matalův návrh vitráží vytvořený pro bílovický kostel. O půl deváté, kdy už venku byla solidní tma, začala uvnitř premiérová projekce filmového dokumentu o bílovickém rodáku jezuitovi Janu Rybářovi. Díky Marcelovi, s přípravou měl velkou práci. V závěrečné hodince jsme se mohli připojit k Modlitbě zpěvem podobně jako ji můžeme v Bílovicích zažít vždy první pátek v měsíci.

Měli jsme radost, že o násvštěvu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou je tak velký zájem. Přivítali jsme několik hostů až ze Slovenska, někteří návštěvníci k nám zavítali třeba z blízkosti Olomouce. Většina ale byla z různých koutů Brna. Přiznávali, že přes Bílovice jezdí, ale dosud neměli možnost nahlédnout do kostela. Přišlo k naší radosti i dost lidí z Bílovic, Řícmanic a Kanic. Jsme rádi, že kostel byl v tento otevřen i pro ně a oni tuto příležitost využili. A když jsme se ptali lidí, kam mají ještě namířeno nebo odkud přijíždí, nejčastěji zmiňovanými byl Adamov a Křtiny. Někteří zamířili i nedalekých Babic nad Svitavou, kde byl tamní kostel sv. Jana Křtitele zapojen do Noci kostelů letos úplně poprvé. Ať už jste přijeli zdaleka či zblízka, děkujeme za milou návštěvu. Doufáme, že se vám u nás líbilo. A všem, kdo připravili tento večer, děkujeme za veškeré úsilí do toho vložené.

Komentáře jsou zablokovány.