Nové vstupní dveře bílovického kostela

„Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo.“ Cyril, Předzpěv k evangeliím

NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO KOSTELA SV. CYRILA A METODĚLE

Představujeme Vám projekt nových hlavních vchodových dveří do našeho farního kostela, na kterých bude vyobrazena originální abeceda prvního slovanského písma – HLAHOLICE v počtu 36 liter. Nové dveře hlavního vstupu do kostela se stanou originální připomínkou cyrilometodějské mise, která Moravany a ostatní Slovany zařadila mezi kulturní národy.

Nová podoba dveří bude odkazovat na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají i skrytý náboženský význam, např. první písmeno hlaholice má podobu křížku.

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen
Mnich Chrabr, O písmenech

Ve čtvrtek 17. dubna 2018 se podařilo nainstalovat poslední, ale současně také největší část z připraveného záměru realizace dvěří bílovického kostela v duchu cyrilometodějského odkazu. Už dříve jste si mohli všimnout bočních dvěří, které nesou úvodní slova Janova evangelia „Na počátku bylo Slovo“ (Iskonibě slovo). Současně s nimi se proměnily i vstupní dveře do věže a na kůr nesoucí jméno svatého Cyrila, autora nejstaršího písma hlaholice. Dnes už můžete s radostí shlédnout i velké vstupní dveře nesoucí všechna písmena hlaholice právě v tom nejstarším dochovaném provedení.

Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, aby bylo možné v krátkém čase celý projekt dokončit. Děkujeme také Obci Bílovice nad Svitavou za podstatnou finanční podporu.

 

Komentáře jsou zablokovány.