Velikonoce

Velikonoční triduum umučení a zmrtvýchvstání Páně začíná od večerní mše na památku Večeře Páně, vrcholí při velikonoční vigilii a končí nešporami neděle Zmrtvýchvstání Páně.

Při velikonoční vigílii přijali Dagmar, Lukáš a Tomáš svátost křtu, biřmování a eucharistie.

Při nedělní mši došlo i na tradiční žehnání velikonočních pokrmů.

Přejeme všem požehnané Velikonoce.

001-getsemany  003-velky_patek_prostrace 004-vigilie_paskal 005-vigilie_katechumeni   008-vigilie_ministranti 009-vigilie_krestni_obrad  011-vigilie_krest_Lukas 012-vigilie_krest_Dagmar 013-vigilie_krest_Tomas   016-vigilie-sbor   019-vigilie-svicky   022-vigilie-birmovani               037-nedele_pokrmy 038-nedele_pokrmy

Nechat vzkaz

*