Květná neděle

Květná neděle (latinsky Dominica in palmis, Palmare nebo též Pašijová neděle, latinsky De passione Domini) je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tzv. Pašije (utrpení – latinsky Passio). Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.

kvetna_nedele_5 kvetna_nedele_9 kvetna_nedele_13 kvetna_nedele_15

Nechat vzkaz

*